Sommerfugle - Oernbjerg

Gå til indhold

Sommerfugle

Området > Landskabet > Fauna > Sommerfugle

Sommerfugle

Mere om sommerfuglen Hedepletvinge under galleriet


Som tidligere oplyst på bl.a. foreningens generalforsamlinger, har vi i vort område i flere år haft den sjældent forekommende sommerfugl hedepletvingen. Blandt fagfolk er det ret enestående, og vi viI derfor i det efterfølgende gerne give yderlige oplysninger om sommerfuglen til dem af foreningens medlemmer, som har interesse heri.
Hedepletvingen var i Danmark og i resten af Europa tidligere ret almindelig med store lokale forekomster, men den er i dag opstillet som truet på den europæiske rødliste ligesom 71 andre dagsommerfuglearter. Sommerfuglen er ligeledes opført på den danske rødliste som akut truet. Dette skyldes, at arten i de seneste år er gået kraftigt tilbage og nu kun forekommer sjældent i såvel dens danske som i hele dens europæiske udbredelsesområde.
Derudover er hedepletvingen bl.a. også opført i Bernkonventionen om beskyttelse af Europas vilde planter og dyr, samt i EF`s Habitatdirektiv om dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning.
I årene 1990 - 1994 blev hedepletvingen påvist 24 steder i Danmark, men i 1998 blev der kun påvist 4 steder, og der er siden da kun påvist få andre steder. Hedepletvingen forekommer nu stort set kun i Nordjylland og Himmerland.
Hedepletvingen har en kort flyvetid, der sjældent varer mere end 3 uger fra normalt sidst i maj til midt i juni. Hannen klækker først, og ses herefter i en afsøgende zig-zag flugt på jagt efter nyklækkede hunner, som den kan parer sig med. Efter parringen afsætter hannen et " kyskhedsbælte " af skum på hunnens genitalier, som forhindre andre hanner i at befrugte hende.
Hunnen lægger fortrinsvis sine æg på planten djævelsbid, der således er en betingelse for at sommerfuglen findes i et område. Æggene klækker efter ca. tre uger, hvorefter larverne går i gang med at æde af djævelsbid planten.
Planten er normalt spist efter en til to uger, hvorefter larverne kravler hen til de nærstående djævelsbid for at spise videre.
I løbet af august / september når larverne overvintringsstadiet, hvorefter de spinder et overvintringsspind ved djævelsbid plantens stængel, hvor de så overvintre.
I begyndelsen af marts måned det følgende år kommer larverne ud af overvintringsspindet, hvorefter larverne fortsætter med at spise de nu nye blade på djævelsbid planten.
I begyndelsen af maj måned foregår forpupningen, som varer ca. 14 dage, hvorefter klækning igen foregår.
Da vi opdagede forekomsten af hedepletvingen i vort område for nogle år siden, gjorde vi både Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune opmærksom på fundet. Begge har siden udvist stor interesse for fundet, og der har bl.a. været biologer fra kommunen oppe i vort område for at tælle overvintrings-spind, hvilket er et udtryk for, hvor stort antallet af sommerfuglen er.
Ligeledes vil vi i september måned besigtige området sammen med kommunen for at drøfte, hvorvidt vi fra foreningens side kan gøre noget for at bevare og allerhelst forbedre vilkårene for sommerfuglen.
Selvom de fleste af os vil nok aldrig får sommerfuglen at se, er det alligevel interessant, at vi foruden alle de andre mere eller mindre sjældne planter, dyr og fugle også har en af Europas mest sjældne sommerfugle i vort lille område. 
 
 
Vi kan heldigvis ikke styre naturen, men vi kan på mange måder værne om vores enestående naturområde således at vi også fremover giver planter, dyr og fugle de bedste levebetingelser samtidigt med, at vi selv får muligheden for store naturoplevelser, når vi tilbringer vore ferier i Kettrup.
Bestyrelsen vil også fremover have fokus herpå, og vi er i den forbindelse glade for den store opbakning hertil fra medlemmernes side.


Tilbage til indhold