Ode til Oernbjerg - Oernbjerg

Gå til indhold

Ode til Oernbjerg

Foreningen > Oder til Oernbjerg

Om Flagning og flagstænger i Grundejerforerningen Ørnbjergs
landskabsarkitektdesignede område.

( Oplæst af Gunnar Thorlund Jepsen ved Generalforsamlingen 19.07.01 )

1. I kolonihaven med sit "das"
   er flagstænger på sin plads

  Bag "sommervillaernes" forskellige tag
  kan der også være flag

  Men hvor der er natur og græstørvstage
  bør kun planter og buske "flage"

  Her kan man have en lille stang med knop
  som lejlighedsvis kan stilles op

5. og som ikke højt mod himlen rager
   når man indimellem flager

  en tages ind, når festen ender
  og naturtilstanden tilbage vender

  Så kan man flage i fryd og gammen
  uden at spolere naturen for os alle sammen.

Ode til "Ørnbjerg"
( med tanke på vore afdøde æresmedlemmer :
Sivesgaard og Willy G. Hansen - naturens sønner og fortalere )

(Fremført af Gunnar Thorlund Jepsen 24.07.04 )

1. Engang var her by og kirke
   så lagde sandet sognet øde
   standset blev folkets virke
   og Kettrup Sogn uddøde

   Sandet blev til overdrev
   til græsning for køer og får
   mens stormen over Ørnjerg drev
   i mange hundred år

   Men så kom mennesket tilbage
   til Ømbjergs klitter og sand
   thi sådan er det i vore dage
   folk elsker strand og vand

   Stauning forlod den store by
   den røde koloni blev anlagt
   i klitdalens dejlige ly
   fik ministeren flydepecher rakt

   Krigen og Tysken kom herop
   efterlod bunkers og vej
   i dag er han igen på bakkens top
   nu er han her for at lej (leg)

   Efter krigen sprængtes miner
   husene røg med
   nye kom - finere og finere
   selvom Staunings fristed måtte ned

   Også Sivesgaards køer matte vige
   for sommerhuses folk og fæ
   så nu kunne man sige
   at her var hverken buh eller mæh
   I stedet var her A og B
   områder med klit og skov
   i en udstykning, hvorfra nogle kunne se
   Vesterhavets vov - vov - vov

   men hvor naturen uden skel
   spiller 1. violinen godt
   til alles ve og vel
   i et område så flot

   Deklarationen blev tilpasset
   stier anlagt og med skilte anvist
   nok fik vi for meget "postkasset"
   men også her blev vejen vist

   For hvem kan vi nu hejse flaget
   for at området stort set i dag består ?
   Det kan vi for en god ven - ikke bedaget
   men i hvert fald 25 år

12. "Ørnbjerg" - vores grundejerforening
      har nemlig sørget for
     at den oprindelige mening
     med området ikke forgår

     Ikke blot skulle området værnes godt
     "klondykere" skaI sættes på plads
     thi acrylfarver er ikke flot
     ej heller misforstået tilbygnings"bajads"

     Se nu hvor smukt postkasserne står
     og acrylfarver og klondykeri
     forsvinder og huse jordfarver får
     i hvert faId, når kommunen står os bi

     Jeg synes vi må takke bosserne
     og de bestyrelser vi har haft og har
     for at de har haft "nosseme"
     til områdets naturpræg at bevar´

     Til at rense søer op
     sørge for at for høje træer fjernes
     så det hele er i top
     og områdets særpræg værnes

     Se blot udenfor vort område
     hvilke ulykker, der sker.
     hvis man ikke lader naturen råde
     men menneskenes begær

     Ødelagt er klittens top
     af grådige menneskehænder
     der bygger højt en prestigeknop
     storpoolhuse der naturen skænder

     Her hos os, der er det godt
     vi er ikke bare egoister
     men har sans for, det er flot
     når naturen højt man lister

     Lad os ønske, medens vi er i live
     at Ørnbjerg altid må være her
     og også i eftertiden må forblive
     som det dejlige område, det er

     Lad fremtidens folk tænke tilbage
     på de gode folk som i dag
     en virkelig tørn ville tage
     for "Ørnbjergs" natur - den gode sag

     Lad os alle rejse os op
     og råbe hurra for "Ørnbjerg" - ved formanden
     og bagefter løfte vores "kop"
     og glade hilse pa hinanden

                           hurra - hurra - hurra

                                       Skål


Tilbage til indhold