Indkaldelse - Oernbjerg

Gå til indhold

Indkaldelse

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Grundejerforeningen Ørnbjerg.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2013.Tidspunkt:
Fredag den 12. juli 2013 Kl. 19.00.

Sted:        
Camping Rolighed, Grønhøj Strandvej 35, Ingstrup.

Dagsorden:


Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning v/formand Søren Dam.
Aflæggelse af regnskab for 2012 v/kasserer Erik Støwe.

Rettidig indkomne forslag.
der er ikke indkommet forslag.

Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2014 v/ kasserer Erik Støwe .
Bestyrelsen foreslår en kontingent forhøjelse fra 650 kr. / år til 750 kr. / år
Valg af formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Philip Davidsen     modtager genvalg
Erik Støwe - -

Valg af suppleanter.
På valg: 1. suppleant Jytte Borghus    modtager genvalg
2. suppleant Knud Østergaard - -
Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg:    Svend Mejlholm – revisor.     modtager genvalg
Poul Erik Sørensen – revisor suppleant. modtager genvalg
Eventuelt.

Salg af fugleplakat:

Foreningen har endnu et mindre antal af vores fugleplakat, som det vil blive muligt at købe på generalforsamlingen til en pris af 80 kr. pr. stk.
Plakaten har en længde på 74 cm og en højde på 50 cm


Med venlig hilsen.
P.b.v.
Finn Hansen, sekretær


Foreningen vil efter generalforsamlingen være vært ved et lettere traktement.

Skriftlig tilmelding senest fredag den 5. juli til sekretær Finn Hansen, Tyttebærvej 10, 8920 Randers NV, eller e-mail: finnhansen47@gmail.comTilmelding til ordinær generalforsamling fredag den 12. juli 2013 kl. 19.00 på Camping Rolighed, Ingstrup.
Navn ………………………………………………………….……………..
Antal …………….

Sommerhusadresse………………………………………………………………………..
Tilbage til indhold